Ser fram emot att bli kommunalråd i Linköping

Igår blev jag vald av Folkpartiets medlemmar till kommunalråd och bildningsnämndens ordförande i Linköping. Det är med glädje jag från och med årsskiftet tar mig an arbetet för att fler elever lyckas i gymnasieskolan, att läraryrket blir mer attraktivt och att arbetsmarknaden ska fungerar bättre.

Nedan länkar till media som rapporterat:

ÖstgötaCorrespondenten 

SVT

Sveriges Radio Östergötland

KGE

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberal och idéburen: ledare i Corren med mig om skola

ÖstgötaCorrespondenten publicerar idag en artikel ”Folkpartiet personifierat” som väl återspeglar ett samtal jag hade om liberalism och skola med ledarskribenten. Artikeln handlar om att jag vill se Linköping bli en attraktiv arbetsgivare för lärare samtidigt som jag anser att skolan bör förstatligas. Den tar också upp frågan om Folkpartiets förslag om en ytterligare ”pappamånad”. Minst tre värderingar kommer fram i mina citat:

Skolan ska förstatligas för att skolan och lärarna ibland fått stryka på foten för andra saker i den kommunala budgeten. ”Det är en jämlikhetsfråga” sammanfattar jag.

”Det ska löna sig att arbeta och utbilda sig.” Så förklarar jag extra lönesatsningar på skickliga lärare och speciallärare.

På slutet försvarar jag en extra pappamånad och tillägger att det i debatten varit för lite fokus på pappornas rätt att vara med sina barn. Jag hävdar att ”Män kan också ta hand om barn.”

Tre dagar kvar tills vi vet valresultatet. För mig handlar valet om det som ledaren handlar om: mer liberalism i samhället, en skola där kunskapsresultaten höjs och en skola som ger en mer jämlik start till alla barn och att jämställdheten tar steg framåt.

KGE

20140912-093701.jpg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jan Björklund inleder valveckan i Linköping

Jan Björklund drog fullt hus när han i morse höll tal på Linköpings flygplats. Han talade om fortsatta åtgärder för att Sverige ska stå sig starkt i en internationell konkurrens. Vid lunch höll han torgmöte på Gyllentorget. Vilken härlig energi! Nu kämpar vi vidare, för varje röst och varje kryss kan vara avgörande!

KGE

20140908-101131-36691290.jpg

20140908-123112-45072781.jpg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Debatt för studenter om jobb, skola o sjukvård.

Hemma efter debatt på universitetet. Utrikespolitiska föreningen stod värd, men främst handlade kvällen om inrikespolitik: jobb, skola och sjukvård.

Jag försökte tydliggöra skillnaderna mellan alliansens och oppositionens politik genom att lyfta fram vad som står i de två avgörande valmanifest som presenterats i veckan. Det ena är alliansens manifest och det andra är socialdemokraternas.

Några viktiga saker vet vi nu:
Om S får makten höjer de skatterna med 30 miljarder och det sker främst genom skatt på företag som ger jobb till dem som har svårast att få arbete, dvs unga o invandrare. Pengarna går till program o arbetsmarknadsplatser som ska skapas av politiker. Manifestet visar än en gång socialisters övertro på politikers förmåga att direkt skapa jobb. Inte med ett ord eller en krona satsar S på förstärkningar för integrationen trots att Sverige har stora utmaningar där.

Jag framhöll FP som partiet för den som vill se Sverige som en ledande kunskapsnation. Vi står också för feminism -jämställdhet- utan socialism. Vår politik grundar sig på värderingen att det ska löna dig att arbeta, utbilda sig, vara innovativ och ta ansvar. Med många i riktiga jobb kan vi fortsätta att utveckla vår gemensamma välfärd.

Bilden visar det enda samkörda alternativet: alliansgänget för Linköping.

KGE

20140903-210941-76181344.jpg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Visa pengarna – jag nomineras att fortsätta arbetet mot korruption

I våras lyckade riksdagen rösta igenom en ny lag som anger hur partier och kandidater ska redovisa hur de finansierar sina valkampanjer. Att få fram denna lagstiftning innan valen 2014 var ett av mina fokusområden som riksdagsledamot.

Tyvärr hann vi bara få fram lagstiftning som träffar den nationella nivån. För att partier och kandidater inte ska kunna kringgå lagstiftningen behövs också lagstiftning för den lokala och regionala nivån. Valkampanjer ska föras med öppna kort! Väljarna har rätt att veta om det finns finansiärer med intressen som står bakom partier och kandidater.

Nu ska det tillsättas en kommitté som fram till våren 2016 ska arbeta fram ytterligare lagstiftning på området. Jag har blivit nominerad av mitt parti att företräda Folkpartiet. Jag är hedrad av nomineringen som visar att mitt tidigare arbete uppskattats.

För egen del ser jag detta som ett viktigt arbete för att Sverige fortsatt ska ha en låg nivå av korruption. Att hålla korruptionen låg är en mycket viktig pusselbit i ett tillitsfullt och välfungerande samhälle.

Jag kan också här, alldeles frivilligt -på heder och samvete – deklarera att jag i kampanjen inte tagit emot några andra bidrag än de jag fått lokalt av det parti jag representerar.

KGE

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Så vill FP stärka Linköpings skola – presskonferens

Lärarna, studieron och en bra start för alla elever är de viktigaste skolfrågorna inför valet för Folkpartiet i Linköping. Om detta höll jag presskonferens i måndags som resulterade i två nyhetsartiklar. Tyvärr finns de inte på nätet så jag skriver kort nedan om vad jag sa.

Att satsa på lärarna är att satsa på eleverna! Att läraryrket är attraktivt är grundläggande för att höja resultaten i skolan. Det måste till högre löner och karriärvägar. Folkpartiet har infört karriärstjänsterna och vill gå längst i att öka antalet förstelärare. Om två år vill vi se att 1/4 av alla behöriga lärare är förstelärare och därmed har fått ett lönelyft med 5000 kr. Som en universitetsstad ska vi i Linköping också ha högre ambitioner när det gäller att inrätta fler lektorstjänster, dvs lärare med forskarutbildning.

Därtill är det mycket viktigt att vi anställer fler speciallärare. Samtidigt ska man veta att det finns nästan inga att anställa. Socialdemokraterna lade ned utbildningen 1990 och den kom inte igång igen förrän 2008. Under senaste åren har alliansen satsat på speciallärare, ändå har antalet sjunkit i Linköping eftersom speciallärare gått i pension och det inte funnits nya att anställa. För att fler ska vilja utbilda sig till speciallärare vill Folkpartiet ge en examensbonus på 50000 kr. Folkpartiet i Linköping vill dessutom höja ingångslönerna för speciallärare i Linköping med 2 000 kronor i månaden. Då kan vi få fler lärare att vidareutbilda sig och vår kommun kan bättre konkurrera om de utbildade speciallärarna.

Folkpartiets andra prioriterade område är studiero. Svensk skola ligger i topp på två områden i de internationella mätningarna: sena ankomster och ogiltig frånvaro. Det är klart att eleverna inte lär sig tillräckligt om de inte är på lektionerna eller om lektionerna ständigt störs. Därför vill Folkpartiet se tydliga ordningsregler på varje skola, med rutiner och en organisation för hur överträdelser ska hanteras på skolan. Ledarskap och uppbackning av lärarna i klassrummet är mycket viktigare för att skapa studiero än ordningsomdöme. Om detta talar jag gärna, men media vill förstås hellre tala om det senare eftersom det är mer konkret.

Det tredje prioriterade området är tidiga satsningar så ingen elev halkar efter redan i lågstadiet. Regeringen har föreslagit att Linköpings kommun ska få 31 miljoner kronor från och med 2015 för att anställa fler lärare i lågstadiet. Pengarna kan användas för att minska klasserna, ha flera lärare i klassrummet eller anställa speciallärare. För Linköping betyder det cirka 65-70 nya tjänster.

KGE

20140827-101343.jpg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gör förskolan friskare – debattartikel av mig i Corren

Förskolan är viktig för barns utveckling och för att föräldrar ska kunna leva jämställt. Nu har många barn åter startat förskolan eller precis skolats in. Roligt att träffa kompisar och personal efter sommarlovet! Tyvärr innebär det också en ökning av förkylningar och andra sjukdomar.

När det var som mest sjukfrånvaro och vård av sjukt barn (vab) i vintras började jag fundera på om det finns något sätt att minska smittspridning och sjukfrånvaro på förskolor. Jag började läsa artiklar och kom i kontakt med hygiensjuksköterskan Marianne Bengtsson som framgångsrikt startat och utvecklat ett arbete för friskare förskolebarn i Göteborg och Västra Götalandsregionen (HYFS).

Flera kommuner har sedan inspirerats av deras arbete. Exempelvis har Leksand har haft ett framgångsrikt projekt under 2013. Senast var jag i kontakt med en tjänsteman i Motala som berättat att de nu där startar ett arbete för friskare barn och personal i förskolan.

Jag anser att även vi i Linköping ska ta tag i denna fråga. Jag har idag en artikel ”Gör förskolan friskare” i Corren. Vinsten är friskare barn, personal och föräldrar och att resurser frigörs som kan satsas på att vidare utveckla välfärden.händer

KGE

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar